Handelsbetingelser

Produkter og serviceydelser udbydes af:

Succesportalen ApS
Rugbjergvej 20
7250 Hejnsvig
CVR: 32301460
Succesportalen.dk
Succesguiden.dk
Tel. +45 51979695
Mail: mb@succesportalen.dk

Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.

Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner DKK.
Priser på produkterne er altid oplyst ekskl. 25% moms.

Betaling

Produkterne kan betales med Dankort, Visa Dankort eller PayPal. Udgifter i forbindelse med disse transaktioner er inkluderet i den angivne pris, og lægges ikke på som ekstra omkostning for dig som kunde.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre. Du modtager straks efter købet en faktura til den opgivne e-mail-adresse.Digitale produkter leveres via e-mail med et link til det pågældende produkt eller med adgang til et lukket online forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har oplyst i ordre-feltet.

Sikkerhed og databehandling

shop.succesportalen.dk  benytter sikker betalingsgateway fra QuickPay og er godkendt og certificeret af Nets (tidl. PBS). Al kommunikation mellem QuickPay betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data der udveksles. Ligeledes krypteres data der sendes mellem QuickPays betalingsgateway og Nets betalingsserver.

Ingen personlige oplysninger vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Shopsystemet anvender cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen.
 Ved et køb skal du indtaste navn, eventuelt firmanavn og CVR nummer, adresse, e-mail og telefonnummer samt sædvanlige kreditkortoplysninger.  Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren, og til at identificere dig som kunde. Informationerne sendes og lagres elektronisk i ukrypteret form.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser, foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Online digitale programmer/kurser – ikke abonnementer

Ved køb af online digitale programmer/kurser sker dette på følgende betingelser:

Betaling:  Se under punktet betaling.

Garanti: Du har altid 14 dages garanti. Hvis du fortryder dit køb indenfor 14 dage efter købsdato, kan du få hele beløbet refunderet. Du skal blot sende en e-mail til mb@succesportalen.dk og meddele, at du vil have din betaling retur.

Licens

1 køb giver 1 licens som giver 1 person adgang til kurset/programmet. Dit log-in er personligt, og må ikke deles med andre personer. Hverken privat eller i en virksomhed.

Levering

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i ganske særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Abonnementer

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket med det ved købet angivne interval – typisk 1 gang pr. måned. Faktura for hvert træk tilsendes pr. e-mail.

Opsigelse af abonnementer

Du kan når som helst opsige dit abonnement.

Det kan du gøre på to måder:

I alle e-mails vedrørende dit abonnement, findes der et link til at opsige dit abonnement. Klikker du på dét, opsiges dit abonnement øjeblikkeligt, og du vil ikke blive faktureret yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

Alternativt kan du skrive til mb@succesportalen.dk og opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se, hvornår dit næste træk er på din sidste modtagne faktura.

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at klikke på det link, der står på hver faktura du modtager. Ved køb af abonnement kan du straks downloade produktet. Du har adgang til produktet, så længe dit abonnement er aktivt; dog maksimalt 12 måneder.

 Foredrag

Betingelser

1. Kontrakten er først bindende, når Succesportalen Aps har fået kontrakten retur fra arrangøren i underskrevet stand.

2. Ved afbestilling mere end 21 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.

Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100 % af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

3. Mogens Bertelsen kan begære kontrakten ophævet på grund af:

a. Sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest.

4. Mogens Bertelsen er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som tilfælde af, at Mogens Bertelsen efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er Mogens Bertelsen berettiget til det fulde honorar/løn.

5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Mogens Bertelsen i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

6. Optagelse af arrangement må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Succesportalen Aps

7. Det er arrangørens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.

8. Det pålægger arrangøren at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til arrangementet i tilfælde af sygdom eller lign.

Alle workshops og foredrag betales mindst 8 dage før afholdelse.  Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Du kan kontakte os på mail: mb@succesportalen.dk og give besked om, hvem der overtager din plads.

Ophavsret

Ophavsretten tilhører Succesportalen ApS og Mogens Bertelen og materialet, uanset medie, er kun til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand med mindre dette fremgår ved køb af det pågældende produkt.

No MailChimp form URL has been set. Please set the url related to your mailchimp list. Watch the MailChimp video tutorial to see where to get your form url in MailChimp. Careful, it must contain the http://

Join our newsletter

Once a month digest of our news, tips & freebies.

Undgå fundamentale forretnings-brølere

40 år som international iværksætter har lært mig følgende; undgå at lave de allerværste fundamentale forretningsbrølere. Og få en forretningsmodel, som sikrer din virksomhedsfundament.

Book et GRATIS foredrag her

Kick-Ass Start-Up Formlen

Workshoppen der …

  • Afslører hemmeligheden bag de 8 områder, hvor de fleste iværksættere fejler
  • Løfter sløret for en forretningsmodel, der er testet og valideret
  • Giver dig svaret på om der er et marked for dine produkter
  • Giver dig opskriften på hvordan du lancerer din virksomhed

JA TAK!